2010/4/ES, Euratom: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 22. decembris ), ar ko Bulgārijai atļauj izmantot statistikas datus, kas vecāki par aizpagājušo gadu, un noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10413) PROPCELEX