Gaz de France - Berliner Investissement TITJUR Ģenerāladvokāta Mazák secinājumi, sniegti 2009. gada 25.jūnijā. # Gaz de France - Berliner Investissement SA pret Bundeszentralamt für Steuern. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht Köln - Vācija. # Kapitāla brīva aprite - Mātes sabiedrībai sadalītas peļņas atbrīvojums no nodokļa ieturējuma ienākumu gūšanas vietā meitas sabiedrības dalībvalstī - "Dalībvalsts sabiedrības "jēdziens - Atbilstoši Francijas tiesībām dibināta "société par actions simplifiée. # Lieta C-247/08.