Rakstisks jautājums E-1215/09 iesniedza Proinsias De Rossa (PSE) Komisijai. 2009. gads — Eiropas Radošuma un inovācijas gads