Rakstisks jautājums E-1388/09 iesniedza Michael Cramer (Verts/ALE) Komisijai. Ilgtspējības kritēriji un Polijai un Ukrainai paredzēto līdzekļu limits infrastruktūras izbūvei saistībā ar Eiropas futbola čempionātu 2012. gadā