A Bizottság határozata (2005. június 3.) az emberi fogyasztásra szánt húskészítmények harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 97/41/EK, a 97/221/EK és a 97/222/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 1616. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2005/432/EK)