Kommissionens beslutning af 3. juni 2005 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af kødprodukter til konsum og om ophævelse af beslutning 97/41/EF, 97/221/EF og 97/222/EF (meddelt under nummer K(2005) 1616) (EØS-relevant tekst) (2005/432/EF)