Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2005, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1616) (Text s významem pro EHP) (2005/432/ES)