Kommissionens beslutning af 12. juni 2008 om et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for lakse- og torskebestandene i Østersøen (meddelt under nummer K(2008) 2558) (2008/589/EF)