Lieta T-285/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Torres /ITSB — Bodegas Cándido ( TORRE DE FRIAS ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes TORRE DE FRIAS reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes TORRES un LAS TORRES — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība)