Komisijas atzinums atbilstoši 17. panta 5. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem ( Darba laika direktīva ) – Ar darba laiku saistītu pārejas pasākumu termiņa pagarināšana ārstiem mācībās Apvienotajā Karalistē