Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2955 — DZ-Bank/ÖVAG/VB-Leasing) (Voor de EER relevante tekst)