Cauza C-898/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Irlanda împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauzele conexate T-755/15 și T-759/15, Luxembourg și Fiat Chrysler Finance Europe/Comisia