Lieta C-135/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. martā iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – JS/Câmara Municipal de Gondomar