TITJUR Giannini/Komisija Tiesas spriedums (pirmā palāta) 1982. gada 28. oktobrī. # Antonio Giannini pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdnis: # Lieta 265/81.