Gesamthochschule Essen Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1983. gada 22.septembrī. # Gesamthochschule Essen pret Hauptzollamt Düsseldorf. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht Düsseldorf - Vācija. # Atbrīvojums zinātniskiem instrumentiem un ierīcēm. # Lieta 300/82. TITJUR