TITJUR Ģenerāladvokāta Geelhoed secinājumi, sniegti 2003. gada 10.jūlijā. # Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti. # Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 98/84/EK. # Lieta C-58/02. Komisija/Spānija