Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 132, 2012