Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes Lēmums (2017. gada 14. jūnijs) reģistrēt Eiropas Sociāldemokrātu partiju