Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1989. gada 28.februārī. # Sergio Del Plato pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdnis. # Lieta 126/87. TITJUR Del Plato/Komisija