Mål T-460/18: Tribunalens beslut av den 28 februari 2019 — eSlovensko Bratislava mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling — Kvittning — Talan har förlorat sitt föremål — Det saknas anledning att döma i saken)