Vec T-460/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. februára 2019 — eSlovensko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Verejné zákazky — Započítanie pohľadávok — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania“)