Zaak T-460//18: Beschikking van het Gerecht van 28 februari 2019 — eSlovensko Bratislava/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Overheidsopdrachten — Verrekening van vorderingen — Wegvallen van het voorwerp van het geschil — Afdoening zonder beslissing”)