Lieta T-460/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 28. februāra rīkojums — eSlovensko Bratislava/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Publiskais iepirkums — Prasījumu ieskaits — Zudis strīda priekšmets — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)