predmet T-460/18: Rješenje Općeg suda od 28. veljače 2019. — eSlovensko Bratislava protiv Komisije („Tužba za poništenje — Ugovori o javnoj nabavi — Prijeboj tražbina — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)