Дело T-460/18: Определение на Общия съд от 28 февруари 2019 г. — eSlovensko Bratislava/Комисия (Жалба за отмяна — Обществени поръчки — Прихващане на вземания — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)