Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 351, 15 noiembrie 2012