Cockerill Sambre/Komisija Tiesas priekšsēdētāja rīkojums 1987. gada 10. augustā. # Cockerill-Sambre pret Eiropas Kopienu Komisiju. # EOTK - Ražošanas kvotas - Preču piegāžu kvotu transformācija. # Lieta 214/87 R. TITJUR