Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 330, 2008