Latvijas Republikas Satversmes tiesa, spriedums 29/12/2014