Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 172, 16 czerwiec 2012