Sprawa T-632/20: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2020 r. – OG / EDA