Predmet C-335/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. listopada 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – E. Sp. z o.o. Sp. k./Minister Finansów (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 90. – Smanjenje iznosa oporezivog PDV-om – Potpuno ili djelomično neplaćanje cijene – Uvjeti određeni nacionalnim propisom za korištenje prava na smanjenje – Uvjet prema kojem dužnik ne smije biti u stečajnom postupku ili likvidaciji – Uvjet prema kojem vjerovnik i dužnik moraju biti obveznici PDV-a)