Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2009 (2020. gada 22. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz virsmas apstrādi ar organiskajiem šķīdinātājiem, arī koksnes un koksnes produktu konservēšanu ar ķimikālijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 4050) (Dokuments attiecas uz EEZ)