Austrijas valdības paziņojums saskaņā ar 10. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (Gāzes direktīva), norīkojot Gas Connect Austria GmbH par pārvades sistēmas operatoru Austrijā