Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 900/2012 z  2. októbra 2012 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Agneau de lait des Pyrénées (CHZO)]