Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 900/2012 tat- 2 ta’ Ottubru 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Agneau de lait des Pyrénées (IĠP)]