Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 900/2012 ( 2012. gada 2. oktobris ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ( Agneau de lait des Pyrénées (AĢIN))