Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 900/2012, annettu 2 päivänä lokakuuta 2012 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Agneau de lait des Pyrénées (SMM))