Rakstisks jautājums E-0980/10 iesniedza Frieda Brepoels (Verts/ALE) Komisijai.Benelux vilciena kavēšanās