KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA: REFORMU ĪSTENOŠANA SAISTĪBĀ AR AUGSTA LĪMEŅA DIALOGU PAR PIEVIENOŠANĀS PROCESU UN LABU KAIMIŅATTIECĪBU SEKMĒŠANA