Europeiska unionens officiella tidning, L 230, 07 september 2005