Komisijas Regula (EK) Nr. 643/2009 ( 2009. gada 22. jūlijs ), ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)