Kawża C-195/20 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Settembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – proċeduri kriminali kontra XC (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Mandat ta’ arrest Ewropew – Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI – Effetti tal-konsenja – Artikolu 27 – Prosekuzzjoni eventwali għal reati oħra – Regola ta’ speċjalità)