Predmet C-195/20 PPU: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 24. rujna 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – kazneni postupak protiv XC (Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna oduka 2002/584/PUP – Učinci predaje – Članak 27. – Eventualni kazneni progon zbog drugih kaznenih djela – Pravilo specijalnosti)