Komisijas Regula (ES) Nr. 1300/2014 ( 2014. gada 18. novembris ) par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām Dokuments attiecas uz EEZ