Komisjoni määrus (EL) nr 1300/2014, 18. november 2014 , milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu raudteesüsteemis EMPs kohaldatav tekst