Lieta T-247/20: Prasība, kas celta 2020. gada 4. maijā – JP/Komisija