Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2014