Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2014