Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2014